Kompression

Tezz - 2021-11-09

Hem / Artiklar / 


En förbränningsmotor bygger på processen att utöka ett bränsles arbetsvolym för att få en mekanisk åtgärd. För att detta ska ske krävs en snabb och effektiv förbränning som kan utveckla ett tillräckligt högt tryck för det mekaniska arbetet. Rent praktiskt utgörs det arbetet av kolvarna som komprimerar luft/bränsleblandningen i en förbränningskammare och när explosionen brinner av genereras en chock som flyttar kolven som roterar vevaxeln.

Kompression innebär således hur effektivt en motor kan antända en luft/bränsleblandning för att få kolvarna att tryckas ner och få motorn att snurra.

Här reder vi på ett kortfattat sätt ut vad skillnaden är mellan kompressionsförhållande (statiskt och dynamiskt), cylindertryck och kompressionstryck.
  

Kompressionsförhållande (CR)

Kompressionsförhållandet är lika med hur många gånger cylindervolymen måste pressas samman för att få rum i förbränningsrummet som finns mellan cylinderhuvudet och kolv, det vill säga ett mått på hur mycket bränsle/luftblandningen pressas samman i cylindern, eller om man så vill kvoten av cylindervolymen och volymen på förbrännings/kompressionskammaren (utrymmet ovanför kolven när den är i övre dödcentrum).

CR är ett konstant värde och ändras först när parametrarna för cylindern eller kolven ändras. Det har en avgörande betydelse för motorns effektivitet, dess kraft och vridmoment, utsläpp samt bränsleförbrukning. Högt kompressionsförhållande ger bättre motoreffekt, men det kräver i gengäld – när det gäller ottomotorer – högre oktantal hos bränslet.

Kompressionsförhållandet kan uttryckas som statiskt och dymaniskt:

 • Statiskt kompressionsförhållande (SCR) - är förhållandet mellan när kolven är nere i botten av sitt slag kontra toppen av sitt slag. En cylinder med 10 volymenheter (slagvolymen) och en kammare med volymen 1 har ett kompressionsförhållande på 10:1, eller 10,4:1, beroende på hur man avrundar.

  SCR är det förhållande som man vanligen refererar till när man pratar om kompressionsförhållande (och är också vad uträkningen på omslagsbilden hänvisar till). 
 • Dynamiskt kompressionsförhållande (DCR) - är samma som ovan men med undantaget att man tar kolvens position i det läget insugsventilen går till stängt läge kontra kolven är uppe i topp och att man därmed också tar hänsyn till gaser som kommer in och ut ur cylindern under kompressionsfasen.

  DCR är ett viktigt koncept i högpresterande motorer då värdet ger en värdefull information om hur motorn kommer att prestera med en viss kam och oktan.

  DCR mäts också i ett förhållandeformat och skrivs ut som 9:1 eller 9,4:1 (beroende på hur man avrundar) och är ALLTID lägre än det statiska kompressionsförhållandet. Det är också ett fixerat värde och förändras aldrig under motorns drift.

Skillnaden mellan det statiska och dynamiska förhållandet kan vara betydande då olika val och inställningar av tex kam påverkar slagvolymen och därmed kompressionsförhållandet.
  

Kompressionsförhållandet - Skiss

Bore - Borrning
Stroke - Slag
Vd - Slagvolym
Vc - Kompressionsvolym 
Vt - Totalvolym
TC - Övre dödläget
BC - Nedre dödläget
Ljusblå markering - Förbränningskammaren/Kompressionskammaren

Det statiska kompressionsförhållandet (SCR) = Totalvolymen/Kompressionsvolymen 

Statiskt vs dynamiskt kompressionsförhållande - Skiss


Cylindertryck

Exempel: Tändstift med cylindertrycksmätare samt en Plex PCM-1000, en portabel cylindertrycksmätare

Cylindertrycket är trycket i en cylinder under motorns fyra slag. Man skulle kunna påstå att det är trycket under expansionen som är det viktigaste då det är det tryck som trycker kolven för att producera kraft, men det är nödvändigt med cylindertryck under alla fyra slagen för att kunna förutsäga exakt motorprestanda.

Cylindertrycket mäts i förbränningskammaren, med en sensor som tål värme/tryck, under tiden motorn är igång. Det här värdet förändras nästan konstant beroende på flertalet faktorer, så som tex varvtal, insug, design, överlappning, ventiltiming, gasspjällsläge osv. Tex TFX-engine har utrustning för att mäta det här trycket.

Detta tryck brukar, i förhållande till vevaxelns position, ritas upp som en kurva snarare än maxtryck, dels för att se tryckets topp, men även position och utseende på kurva.

Detta anges i formatet 700 PSI eller valfri tryckskala.

Exempel på cylindertrycksmätare ser du till höger och nedan ser du ett exempel på hur diagrammen ritas upp. 
   

Cylindertryck - Diagram

Kompressionstryck

Exempel på kompressionstrycksmätare. Övre är till bensin- och nedre är till dieselmotorer

Kompressionstrycket är ett mått på det tryck som uppstår i cylindern under kompressionstakten, då kolven rör sig från botten till toppen av sitt slag (mer exakt definierat som slutet av slagtrycket) och påverkas av motorns kompressionsförhållande. Kompressionstrycket gör också att temperaturen stiger i slutet av kompressionstakten.

Att kolla kompressionstrycket är det vanligaste sättet att mäta en motors kondition och mäts med en kompressionsmätare i tändstiftshålen (spridarhålen på en dieselmotor) på startmotorvarv med en varm motor. Man kan med fördel också mäta kompressionen medan man kör motorn på olika varvtal och spjälläge för att felsöka ytterligare, men för att kunna göra en sådan mätning krävs lite annan utrustning än när man bara kör på startmotorn.

Kompressionstrycket anges i formatet 170 PSI eller valfri tryckskala.

Värt att tänka på är att kompressionstrycket alltid överstiger det atmosfärstryck gånger kompressionsförhållandet som råder då även värme bidrar till en tryckstegring. Enligt fysikens lagar kan man dock aldrig ha mer än förhållandet 10:1 (exkl värmen) i tryck, men tryck som tillförs pga värmen från själva kompressionen och från cylinderväggar kommer ändå alltid att synas i mätningen. Dessutom förekommer alltid ett visst läckage i ringarna. Så när man mäter trycket får man bara ett referensvärde. För ett mer exakt värde så måste man göra en uträkning. Det här är också varför kompressionsförhållandet aldrig kan mätas med en tryckmätare. 

Exempel på en kompressionstrycksmätare ser du till höger; den övre är för bensin- och den nedre är för dieselmotorer.


För uträkningar

Kalkylator - Kompressionsförhållande
http://www.wallaceracing.com/cr_test2.php

Kalkylator - Dynamiskt kompressionsförhållande
http://www.wallaceracing.com/dynamic-cr.php


Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen